Tack för din ansökan!

Din ansökan är nu inskickad. Vi kommer meddela samtliga, även de som inte fått en plats, senast per den 31 juli 2020. Alla kommer då få vidare instruktioner om, dels hur man bokar resan om man nu fått en plats men dels också hur man ansöker för 2022 års lopp om man inte fick en plats.

Du kan läsa mer om Abbott World Marathon Majors-loppen här.