Styrelse & bolagsfakta

Springtime

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 34,1tr
16751 Bromma

Telefon: 08-545 535 40
Fax: 08-545 535 49
Email: info@springtime.se
Hemsida: springtime.se

Springtime Resor AB
Organisationsnummer:
556387-2513
Bankgiro: 480-4878

Springtime Travel AB
Organisationsnummer:
556924-0673
Bankgiro: 171-6083

Momsregnr:
SE556387251301

Bank:
Skandinaviska Enskilda Banken
5244 1004 999

Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms kommun

Revisor: Christoffer Selling
christoffer.selling@pwc.com

Patrik Yderberg
VD
patrik.yderberg@springtimegroup.se

Hans von Uthmann
Styrelsens ordförande
hans.vonuthmann@neuman-nydahl.se

Jörgen Wiklander
Ledamot
jorgen@ortolab.se

Hans Lodin
Ledamot
hasse@springtimegroup.se