Träningskryss Senior Åland 12-13 maj

Åland

Skärgården med sina öar, klimatet och läget gör Åland unikt. Flest soltimmar i Norden, ett milt havsklimat och ett gytter av små öar har gett Åland en artrik och varierad natur att upptäcka.

Det finns släta berghällar, vindpinade martallar och lummiga lövängar. Klimatet på Åland är milt på grund av det omgivande havet. I kombination med en bördig jordmån är artrikedomen stor i både floran och fågellivet.

Det åländska urbergets karakteristiskt röda granit syns nästan överallt i landskapet. Den röda graniten används till vägbeläggning och därför lyser både grusvägar och asfalterade vägar röda.

Landskapet på huvudön varierar mellan barrskog med ett stort inslag av lövträd; brukad jord med åkrar och beteshagar samt lövängar som Åland är speciellt känt för.