Training Camp Portugal Motivationsveckan

Ledare/föreläsare

Följande personer föreläser under veckan:

HUR FÅR VI SAKER ATT HÄNDA?
– Ari Riabacke

Ari Riabacke föreläser tankeväckande och inspirerande om hur vi
människor fungerar, vad som motiverar oss och om hur rädslor styr
vårt agerande. Hans tankeväckande, omtumlande och personliga
spaningar har fått många att se ökade möjligheter i tillvaron – om vi
väljer att ta eget ansvar och gå emot rädslan att misslyckas.
• Utmana dina rädslor – det är då det börjar hända magiska saker
• Det egna ansvaret – A & O
• Att leda sig själv och andra i tider av förändring

MENTAL TRÄNING FÖR ATT NÅ DINA MÅL
– Johan Olsson

Johan Olsson vill inspirera andra att börja reflektera
över sitt tankemönster, men också ge
verktyg för att vara lyckligare och mer effektiv i
vardagen. Johan som rönt stora framgångar som
längdskidåkare på elitnivå har under lång tid jobbat
har under lång tid jobbat med mental träning
och förmågan att kunna styra och förbättra sitt
tankemönster. Han har utvecklat handlingsplaner
för hur man bättre kan nå uppsatta mål och tackla
motgångar.
• Förbättra din förmåga att nå uppställda mål
• Hitta dina drivkrafter och motivation

LIVET – INTE ALLTID EN DANS PÅ ROSOR
– Tobias Karlsson

Tobias Karlsson är idag en hyllad artist som medverkat i
otaliga shower och TV-program, men vägen dit har inte
varit alldeles enkel. En barndom kantad av mobbning
och hemligheter höll på att bryta ner honom totalt.
Tobias föreläser om hur han trots motgångar uppnått
sina drömmar och vikten av att känna lycka under
resans gång.
• Identifiera vad som gör dig lycklig och hur du kan
använda det i din vardag – på jobbet och livet i stort –
för att nå dina mål.
• Bättre hantera motgångar
• Våga vara dig själv för att nå din fulla potential

LEDARSKAP, KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE
– Pär Johansson

Pär Johansson grundade Glada Hudik teatern 1996,
en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda
agerar tillsammans på scenen. Pär är en uppskattad
föreläsare som är flerfaldigt belönad för sina ledaregenskaper
då han genom åren lett teatergruppen till
stora framgångar både i Sverige och utomlands. Han
brinner för individers utveckling och tror på vikten av
att utmana fördomar och möta personer utifrån deras
förutsättningar.
• Utveckling genom glädje och engagemang
• Effektiv kommunikation
• Hur kan jag förhålla mig till besvärliga människor
och beteenden?
• Medledarskap – att leda sig själv i förhållande till
andra

FRÅN UTMATTNING TILL ARBETSGLÄDJE
– Karin Adelsköld

Karin Adelsköld är en mycket uppskattad
föreläsare inom ämnen som arbetsmiljö, stress,
humor och kreativitet. Det ökade tempot i samhället
är redan idag en utmaning för många och vi förväntas
arbeta allt längre.
Forskning visar att det med ganska enkla medel går att
förbättra hur vi hanterar de utmaningar vi ställs inför. Karin, som själv har erfarenhet av utmattning och dess konsekvenser, kommer
att berätta om sin väg tillbaka och hur vi konkret kan
minska både upplevd och verklig stress, framförallt
med hjälp av humor och skratt.
• Få verktyg för att förebygga och hantera krav och
stress
• Kunskap i hur humor fungerar och hur man kan
omsätta det till arbetslivet
• Hjälp att skapa en vardag med bättre mående.