Om Resan

Training Camp Portugal Motivationsveckan

Denna vecka är speciellt utformad för er som vill satsa på era medarbetare och som vet att bättre fysisk och psykisk hälsa minskar sjukskrivningar, ökar motivation och förbättrar resultat.

DATUM: 20-27 OKT 2018
TEMA: motivationsveckan

Många företag har idag utmaningar med att rekrytera och behålla bra arbetskraft, så därför är det viktigare än någonsin att investera i era medarbetare – själva hjärtat i organisationen.

De vanligaste sjukdomarna är i allt högre grad livsstilssjukdomar som kommer från bland annat bristande fysisk aktivitet, stress, minskad motivation och upplevda krav*. Att arbeta med hur vi hanterar tankar är viktigt för att undvika att våra tankar skapar stress och i förlängningen gör oss sjuka (hjärnan drar igång samma biologiska stressreaktion oavsett om hoten är verkliga eller upplevda).

”Investera i era medarbetare – själva hjärtat i organisationen.”

Med denna utgångspunkt erbjuder vi ett unikt koncept med fokus på personlig utveckling och hållbart mående för era medarbetare, vilket påverkar såväl arbetsprestationerna som arbetsrelationerna. Genom föreläsningar, övningar och eget arbete utrustas deltagarna med kunskap och verktyg som hjälper dem att öka sin inre kraft och nå sin fulla potential.

Forskning visare att hjärnan bättre tar till sig ny kunskap efter fysisk aktivitet varför inlärningsmiljön på Motivationsveckan är optimal då deltagarna dagligen erbjuds flera pass och träningsformer för olika behov.

”Veckans föreläsningar och arbere ger verktyg för att öka din potential, motivation, ansvarstagande och stärker dig som människa”

VECKANS INNEHÅLL
Ledarskap, vare sig det handlar om att leda sig själv eller andra, är en utvecklingsprocess där en stor del handlar om den personliga utvecklingen och självinsikt. Hur fungerar jag, varför gör jag som jag gör och hur kan jag göra det bättre? Veckans föreläsningar och arbete ger kunskap och verktyg för att öka din potential, motivation, ditt fokus, ansvarstagande och stärker dig som människa.

* Psykosocial ohälsa på arbetet är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft, vilka betonar arbetsgivarens ansvar att minska stressen och aktivt balansera krav och resurser i den psykosociala arbetsmiljön.