Tokyo Marathon

Loppet

Tokyo Marathon 2024
Tokyo Marathon var länge ett lopp enbart för de snabbaste löparna. Första gången loppet öppnade för allmänheten, 2007, var intresset enormt och över 100 000 personer ansökte om en startplats. Organisationen tog då in 25 000 löpare.

I dag tillhör Tokyo en av 6 Abbott World Marathon Majors och 2024 förväntas 38 000 löpare delta.

3 mars

Loppfakta 

Distans: 42 195 meter
Startid: kl. 9.10
Maxtid: 7 timmar
Medalj: Ja
T-shirt: Ja
Chip: Ja
Medletemp: 7 grader.
Antal deltagare: Ca 38 000 för maraton. Mer info här
Övrigt: Ett mycket trevligt och flackt lopp som går i centrala Tokyo.

Ladda hem bansträckningen >>