Glada Hudik-teaterns supporterklubb

Om Glada Hudik-teatern

Vårt uppdrag är att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda.

Glada Hudik-teatern är en kommunal verksamhet enligt LSS (lag om stöd och service) som består av en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare. Målet med verksamheten är att alla ska få göra det man är bra på och att skapa en utvecklande och meningsfull verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vi ställer krav och ger människor förutsättningar för att lyckas. Teatern möjliggör möten som inte skulle ha skett i vanliga fall, vilket gör att rädslor och fördomar övergår till förståelse och vänskap.

Teatern har rönt stora framgångar med föreställningen Elvis, långfilmen Hur många lingon finns det i världen?, ICA-Jerry och nu senast med den moderna tolkningen av Trollkarlen från Oz, med specialskriven musik av Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe. 

Arbetet kring teatern har också resulterat i flera dokumentärer som sänts på bästa sändningstid på SVT och TV4. Skådespelarna i ensemblen har blivit folkkära idoler. Det har bland annat skapats fan-sajter på Facebook tillägnade Mats ”ICA-Jerry” Melin med drygt 660 000 medlemmar.

Sveriges största mångfaldsinitiativ

Glada Hudik-teatern är mer än bara en teater. Vi tror på att olikheter utvecklar samhället och att mötet är grunden till all integration. De samhällen som tillåter olikheter och tar vara på alla resurser är de som blir mest produktiva. 

Parallellt med teatern genomförs olika projekt. Ett exempel är projektet Barn föds inte med fördomar som vänder sig till elever i mellanstadiet. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika. Det handlar om att lära sig acceptera, och uppskatta, att vi är olika. Man kanske inte kan förändra världen, men sin klass. 

Framtidsplanen är att ta arbetet med mångfald ett steg längre och lansera konceptet utomlands, ”Vi har kommit långt med dessa frågor i Sverige och även om vi är långt ifrån i hamn så vill vi sprida konceptet och dela med oss av våra erfarenheter till andra länder”, säger Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern.