Om Resan

Glada Hudik-teaterns supporterklubb

 

Glada Hudikteaterns sommarläger

Glada Hudikteaterns sommarläger

OM SUPPORTERKLUBBENs crowdfunding

Glada Hudik-teaterns Supporterklubb är en ideell förening för dig som gillar Glada Hudik-teatern och vill stärka utvecklingsstördas ställning i samhället. Föreningen samlar in medel för att stödja teaterns fortsatta verksamhet och utveckling.

Vår övertygelse är att mångfald berikar samhället. Att vi bör se människor som resurser och inte som belastningar. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska lära oss att acceptera och även uppskatta, att vi är olika.

Årets sommarläger för teaterintresserade ungdomar med utvecklingsstörning går till Portugal tillsammans med Springtime. Lägret har blivit en stor succé och går av stapeln för fjärde året i rad sommaren 2015!

Hjälp Springtime och Glada Hudik-teaterns upprustning av rehabiliteringscentret Fundação Irene Rolo för portugisiska ungdomar med utvecklingsstörning 

Ett skäl till Glada Hudik-teaterns framgång är de möten som vanligtvis inte skulle ha skett, mötet mellan publik och skådespelare och möten mellan människor från olika kulturer. Vi tror på att olikheter utvecklar samhället och i Sverige har vi kommit långt med dessa frågor. Tyvärr har man inte kommit lika långt i Portugal.

Den 11-18 april arrangerar Glada Hudik-teatern i samarbete med Springtime Travel ett teater- och träningsläger i Portugal för ungdomar med utvecklingsstörning. Vi kommer under veckan att samarbeta med Fundação Irene Rolo – ett lokalt rehabiliteringscenter för utvecklingsstörda i den lilla staden Tavira utanför Faro.

De utmaningar Fundação Irene Rolo arbetar med i Portugal är på många sätt lika de som Glada Hudik möter i Sverige. Men till skillnad från Sverige har de i Portugal även mer grundläggande problem – till exempel har de inte pengar att rusta upp sina lokaler. Golvet är trasigt och det läcker från taket.

Så vi har bestämt oss för att göra en insats och hjälpa till att rusta upp rehabiliteringscentret och ge de Portugisiska ungdomarna en chans till ett bättre liv. Till detta behöver vi samla in 100 000 kronor. Vad tror ni? Har vi 5 000 personer som kan tänka sig att bidra med en tjugolapp vardera?

Tusen tack för ditt stöd! 

Gör så här för att skänka pengar till vårdhemmet i Portugal

Skicka texten PORTUGAL 50 till nr 72550 för att skänka 50 kr.

Skänk via Swish: Swish-nr: 1230593467

eller skänk via BankGiro: BG 683-2372

 

supporterklubben_logo_uppdaterad2