Reseförsäkring

Vi erbjuder reseförsäkring på våra Training Camps genom ERV. Reseförsäkringen vi erbjuder är Semesterförsäkring Sport, för att läsa mer om vad denna innebär läs här:

http://www.erv.se/Documents/Villkor/Semesterf%c3%b6rs%c3%a4kringen%20fr%c3%a5n%2018%20dec%202013/villkor_SemesterforsakringSport.pdf?epslanguage=sv

Vi kan dessvärre inte erbjuda reseförsäkring på resor som innefattar ett “tävlingsmoment” så som marathon resor. Där måste du själv kontrollera vad just din försäkring täcker.

Om du inte valt att teckna ett reseskydd via oss så hoppas vi att du har ett fullgott skydd på egenhand, res inte oförsäkrad!

Läs mer på www.erv.se