Programändringar

Förändringar i det beställda arrangemanget kan inträffa även de sista dagarna före avresan. Exempelvis kan ett plan bli försenat i en annan del av världen – med förseningar och tidtabellsändringar som följd. I andra fall kan en pool gå sönder och kräva tidskrävande reparationer. Det händer också att nya hotellbyggen sätts igång, utan förvarning, och skymmer sikten mot havet. Så snart händelser som innebär väsentliga ändringar i arrangemanget kommer till vår kännedom meddelar vi dig skriftligen eller per telefon. Om ändringen har avgörande betydelse för arrangemangets genomförande erbjuder vi en annan resa eller återbetalar hela, eller delar av, resans pris etc. Utfärder, teater, fotboll och liknande evenemang kan ändras av orsaker utanför vår kontroll. Sådana ändringar kan ske med mycket kort varsel och utgör inte alltid grund för återbetalning.