Omtanke

Vi brinner för träning, hälsa resor och att ge människor förutsättningar för att njuta av livet. Tyvärr så har inte alla människor samma förutsättningar att ta del av livets goda. Det kan vara dålig ekonomi, sjukdomar eller helt enkelt beroende på att man är född i ”fel” land.

För att ge fler människor chansen så har vi valt att engagera oss, vår personal, våra instruktörer och förhoppningsvis våra kunder i två olika välgörenhetsprojekt. Båda två är väldigt konkreta och det är lätt att följa vad våra gemensamma insatser faktiskt utmynnar i för resultat. Projekten är förlagda till Portugal och Sydafrika. Mer information finner du under respektive projekt.