Karin Adelsköld

Karin Adelsköld är en mycket uppskattad föreläsare inom ämnen som arbetsmiljö, stress, humor och kreativitet. Det ökade tempot i samhället är redan idag en utmaning för många och vi förväntas arbeta allt längre. Forskning visar att det med ganska enkla medel går att förbättra hur vi hanterar de utmaningar vi ställs inför. Karin, som själv har erfarenhet av utmattning och dess konsekvenser, kommer att berätta om sin väg tillbaka och hur vi konkret kan minska både upplevd och verklig stress, framförallt med hjälp av humor och skratt.

  • Få verktyg för att förebygga och hantera krav och stress.
  • Kunskap i hur humor fungerar och hur man kan omsätta det till arbetslivet.

Resor med Karin Adelsköld:

Det finns ingen resa inbokad just nu för denna instruktör. Läs mer om våra resor: http://springtime.se