Anna Iwarsson

Anna har 35 års erfarenhet som ledare i Friskis&Svettis och genom åren har hon utforskat många olika träningsformer. Men, hon återkommer alltid till jympan. Hon tror att det beror vetskapen om att hon får bjuda på en allround träning med hög träningskvalitet. Att jympan dessutom bygger på att låta musiken vara central gör att det blir en komplett helhet, menar Anna.

Annas nyfikenhet på vad man göra med sin kropp har följt henne genom hela livet. Hon är leg sjukgymnast och har en gedigen förstå­else för kroppen och knoppen som resurs för ett livslångt lärande.

Idag är Anna författare, styrelsearbetare och en flitigt anlitad föreläsare och moderator. Under åren 2000-2012 var hon generalsekreterare för Friskis&Svettis.

Resor med Anna Iwarsson:

Det finns ingen resa inbokad just nu för denna instruktör. Läs mer om våra resor: http://springtime.se