Hållbarhetsarbete

Springtime startade 1982 med följande affärsidé:

”Vi ska inspirera, motivera och vägleda människor till en aktiv och hållbar livsstil”

Vi arbetar idag efter exakt samma affärsidé och vi vet att vi dagligen påverkar människor till ett sundare liv och en mer aktiv livsstil. Genom sunt förnuft och en sund livsstil så skapar vi förutsättningar för ett hälsosammare och därmed rikare liv. För oss är det därför naturligt att koppla en stor del av vårt hållbarhetsarbete till det sociala ansvaret i samhället.

Vårt nätverk på över 200 ledare/föreläsare som vi årligen arbetar med på våra resor och event är något vi är mycket stolta över. Vår ledarstab får alltid högsta betyg i alla utvärderingar och vi vet att vår ledarstab gör skillnad i människors liv genom deras sätt att inspirera, motivera och vägleda våra kunder till ett mer fysiskt aktivt liv med hälsa i fokus.

Vi vill uppmuntra till rörelseglädje och ett så aktivt liv som möjligt oavsett om du är ett barn, senior, elitmotionär, ”bara” en vanlig motionär eller har någon typ av funktionsnedsättning. Vi har genom åren engagerat oss i många olika projekt för att stimulera till rörelse inom olika målgrupper och det ska vi fortsätta med.

Vi tror på allas lika värde, inkludering och att olika är bra

Vårt mångåriga partnerskap med Glada Hudikteatern är vi mycket glada och stolta över. Precis som Glada Hudikteatern så tror vi på alla människors lika värde och att olika är bra. Vi tror att alla kan vara med på sina villkor och vårt jobb är att se till att alla mår bra, trivs och får uppleva rörelseglädje oavsett vilken fysisk nivå man befinner sig på.

Vi vill också att så många som möjligt ska kunna ta del av våra aktiviteter och få känna på rörelseglädje. Därför väljer vi att jobba mot att göra fler events på olika platser i Sverige, för olika målgrupper och för de som av olika anledningar inte har möjligheten att resa iväg för att få inspiration och motivation till en aktiv livsstil. Vi vill finnas för dig, oavsett vem du är.  

Mycket av vårt hållbarhetsarbete har en stark koppling till ett av de 17 globala mål  som FN har med i sin Agenda 2030 för hållbar utveckling. Där har världens länder gemensamt åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

  • Vi vill bidra till människors hälsa och välbefinnande 
    Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
    Hälsa och välbefinnande 

Här vet vi att vi redan gör en stor skillnad och med ett utökat engagemang på hemmaplan riktat mot olika grupper i samhället vill vi kunna bidra ännu mer. För oss är den fysiska, psykiska och sociala hälsan alltid i fokus. Det vill säga helheten.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

”Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.”

Vi arbetar ständigt för att utveckla vår verksamhet så hållbart som möjligt och ser det som viktigt att kunna vara med och påverka till att fler av de globala målen uppfylls. Bland annat har vi alltid målen nedan i åtanke när vi tecknar avtal med leverantörer och samarbetspartners.

Vårt bidrag här är att löpande se över våra interna leverantörsavtal och byta till mer gröna alternativ där möjligheten finns. Vi arbetar också med att lyfta olika teman och utmaningar kopplade till hållbarhet bland våra medarbetare, dels för ökad medvetenheten och dels för att vi tillsammans kan bidra till minskad konsumtion, både i den dagliga verksamheten och privat.

På våra resmål jobbar vi med att påverka hotell och andra leverantörer i en hållbar riktning samtidigt som vi själva tipsar våra resenärer om hur de kan tänka klimatsmart på destinationen. När vi väljer leverantörer och samarbetspartners är det av stor vikt för oss att de värnar om miljö och samhälle precis som vi gör.

Vi vill bidra till minskad klimatpåverkan
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Bekämpa klimatförändringen

Att ”resa” är något mycket större och viktigare än själva transporten. Turismnäringen är världens största arbetsgivare och har bidragit till att många människor kommit ur ett liv i fattigdom. Resandet har ökat förståelsen mellan olika kulturer och bidragit till att stora samhällsförändringar skett när människor, genom att träffas, har förstått och influerats av att det finns andra sätt att tänka och leva på. Utbytet mellan människor i allt från handel, kultur, sport mm har bidragit till att världen har blivit en bättre plats. 

Vi tror att människor kommer vilja fortsätta resa och upptäcka nya kulturer och platser. Med det som grund vill vi lyfta helheten kring våra resor och göra det vi kan för att minska klimatpåverkan, främst genom att arbeta för att underlätta för våra resenärer att på sikt kunna välja olika transportsätt. Vi arbetar också för att påverka våra leverantörer i klimatfrågan och så långt som möjligt strävar vi efter att välja de mest hållbara alternativen. Vi har idag ett samarbete för klimatkompensation genom Go Climate Neutral där vi valt att klimatkompensera våra aktiva ledare, föreläsare samt medarbetares flygresor för att bedriva klimatfrågan internt.

Genom vårt samarbete med Go Climate Neutral vill vi inspirera våra medarbetare och alla våra ledare samt föreläsare att minska sitt totala klimatavtryck gällande alla delar av sina liv. Alla som arbetar för oss klimatkompenserar vi för, men viktigt, och själva poängen är att alla ska bli medvetna om hela sin klimatpåverkan och framför allt vad de kan göra åt den.

Alla flygbolag vi arbetar med klimatkompenserar på något sätt för sina resenärer. Skulle du vilja göra mer så är vår rekommendation att se vidare på hur du kan bidra genom att klimatneutralisera en eller flera månader av ditt liv alternativt din enskilda flygresa via Go Climate Neutral.

Vi märker ett stort engagemang internt men också från våra kunder gällande klimatfrågan och vi kommer att se till att detta engagemang blir omhändertaget på ett bra sätt i allt från konkreta åtgärder till workshops och föreläsningar.

HÄR ÄR NÅGRA AV DE ÖVERGRIPANDE MÅL VI ARBETAR EFTER SOM KOMMER STYRA VÅR VERKSAMHET UNDER KOMMANDE 3 ÅR:

  • Fler resor och events inom Sverige. Vårt land är fantastiskt och genom att turista inom Sverige bidrar vi till den svenska turistnäringen men också till kortare transporter och därmed mindre klimatpåverkan.
  • Fler resor med tåg. Vi erbjuder möjligheten att åka tåg till Berlin Marathon och Berlin Tjejmil. Inom Sverige erbjuder vi idag tågresor till Östersund och Åre.
  • På alla våra resor ska man alltid kunna välja att bara köpa själva landarrangemanget och ordna sin transport själv.
  • Till 2021 så är målet att 50% av deltagarna på våra resor och event inte köper en flygtransport av oss (2018 var denna siffra 15%).

Arbetet med hållbarhetsfrågorna pågår hos oss kontinuerligt och ambitionen är att vi både ska bli bättre på att påverka och engagera där vi har möjlighet. Detta gäller såväl internt med våra