Hållbarhetsarbete

Springtime startade 1982 med följande affärsidé:

”Vi ska inspirera, motivera och vägleda människor till en aktiv och hållbar livsstil”

Vi arbetar idag efter exakt samma affärsidé och vi vet att vi dagligen påverkar människor till ett sundare liv och därmed en bättre livsstil. Genom sunt förnuft och en sund livsstil så skapar vi förutsättningar för ett hälsosammare och därmed rikare liv.

Vårt nätverk på över 200 ledare/föreläsare som vi årligen arbetar med på våra resor och event är något vi är mycket stolta över. Vår ledarstab får alltid högsta betyg i alla utvärderingar och vi vet att vår ledarstab gör skillnad i människors liv genom deras sätt att inspirera, motivera och vägleda våra kunder till ett aktivare och därmed hälsosammare liv.

Vi vill uppmuntra till rörelseglädje och ett aktivt liv oavsett om du är ett barn, senior, elitmotionär eller ”bara” en vanlig motionär. Vi har genom åren engagerat oss i många olika projekt för att stimulera till rörelse och det ska vi fortsätta med.

Vi tror på allas lika värde, inkludering och att olika är bra

Vårt mångåriga partnerskap med Glada Hudikteatern är vi mycket glada och stolta över. Precis som Glada Hudikteatern så tror vi på alla människors lika värde och att olika är bra. Vi tror att alla kan vara med på sina villkor och vårt jobb är att se till att alla mår bra, trivs och får uppleva rörelseglädje oavsett vilken fysisk nivå man befinner sig på.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

”Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.”

Vi inom Springtime har valt att koncentrera vårt arbete på tre utav dessa 17 mål:

 • Vi vill bidra till människors hälsa och välbefinnande 
  Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
  Hälsa och välbefinnande 

 • Vi vill bidra till en hållbar konsumtion och produktion 
  Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
  Hållbar konsumtion och produktion

 • Vi vill bidra till minskad klimatpåverkan
  Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
  Bekämpa klimatförändringen

Så här jobbar vi för att minska resans klimatavtryck

Att ”resa” är något mycket större och viktigare än själva transporten. Turismnäringen är världens största arbetsgivare och har bidragit till att många människor kommit ur ett liv i fattigdom. Resandet har ökat förståelsen mellan olika kulturer och bidragit till att stora samhällsförändringar skett när människor, genom att träffas, har förstått och influerats av att det finns andra sätt att tänka och leva på. Utbytet mellan människor i allt från handel, kultur, sport mm har bidragit till att världen har blivit en bättre plats. 

Vi tror att människor kommer vilja fortsätta resa och upptäcka nya kulturer och platser. Med det som grund vill vi lyfta helheten kring våra resor och göra det vi kan för att minska klimatpåverkan, främst genom att arbeta för att underlätta för våra resenärer att på sikt kunna välja olika transportsätt. Vi arbetar också för att påverka våra leverantörer i klimatfrågan och så långt som möjligt strävar vi efter att välja de mest hållbara alternativen. Vi har idag ett samarbete för klimatkompensation genom Go Climate Neutral där vi valt att klimatkompensera våra resenärers flygningar till vårt trainingcamp i Thailand. Majoriteten av våra flygresor sker med SAS och de klimatkompenseras redan om du är Eurobonusmedlem (vilket är helt gratis) och vi uppmanar dig att bli det om du inte redan är. 

Dessutom har Springtime valt att klimatkompensera för alla aktiva ledare, föreläsare samt medarbetares hela livsstil för att bedriva klimatfrågan internt.

Genom vårt samarbete med Go Climate Neutral vill vi inspirera våra medarbetare och alla våra ledare samt föreläsare att minska sitt totala klimatavtryck gällande alla delar av sina liv. Alla som arbetar för oss klimatkompenserar vi för, men viktigt, och själva poängen är att alla ska bli medvetna om hela sin klimatpåverkan och framför allt vad de kan göra åt den.

Vi märker ett stort engagemang internt men också från vår kunder gällande klimatfrågan och vi kommer att se till att detta engagemang blir omhändertaget på ett bra sätt i allt från konkreta åtgärder till workshops och föreläsningar.

Här är några av de övergripande mål vi arbetar efter som kommer styra vår verksamhet under kommande 3 år:

 • Fler resor och events inom Sverige. Vårt land är fantastiskt och genom att turista inom Sverige bidrar vi till den svenska turistnäringen men också till kortare transporter och därmed mindre klimatpåverkan.
 • Fler resor med tåg. Vi erbjuder redan i år möjlighet att åka tåg till Berlin Marathon. Under 2020 hoppas vi ha egna bokade tåg både till Berlin Tjejmil och Berlin Marathon. Inom Sverige erbjuder vi idag tågresor till Östersund och Åre.
 • På alla våra resor ska man alltid kunna välja att bara köpa själva landarrangemanget och ordna sin transport själv.
 • Om 3 år så är målet att 50% av deltagarna på våra resor och event inte köper en flygtransport av oss (2018 var denna siffra 15%).

Arbetet med hållbarhetsfrågorna pågår hos oss kontinuerligt och ambitionen är att vi både ska bli bättre på att påverka och engagera där vi har möjlighet. Detta gäller såväl internt med våra medarbetare, ledare/föreläsare, såväl som mot partners, leverantörer och framför allt våra kunder.