Allmänna reklamationsnämnden

Springtime
är med i organisationen Svenska Resebyrå Föreningen och följer där med deras allmänna resevillkor med kompletterande egna resevillkor. Skulle det mot förmodan uppstå en tvist mellan Springtime och en resenär kan resenären vända sig till Allmänna Reklammations Nämnden (ARN) för att får sitt ärende kostnadsfritt prövat.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en svensk statlig  förvaltningsmyndighet som opartiskt och kostnadsfritt prövar tvister mellan företag och konsumenter. ARN ger inte råd till konsumenter. Skälet till detta är att en rådgivning skulle kunna uppfattas som ett förtida ställningstagande i en tvist.

Anmälan
Anmälan till ARN kan göras av den konsument som anser att han eller hon blivit felaktigt behandlad. En anmälan måste vara skriftlig och ska inkomma till ARN inom sex månader från det att näringsidkaren helt eller delvis motsatt sig konsumentens krav.

ARN lämnar endast rekommendationer. Det finns ingen lag som tvingar företag att följa nämndens beslut.