Försäkringar

Information om försäkringar

Det är alltid viktigt att se till att man har ett fullgott försäkringsskydd.

Vi har gjort stickprov på vad som gäller i den vanliga hemförsäkringen gällande reseskyddet. Stickproven utfördes på följande tre försäkringsbolag:

  • Länsförsäkringar
  • Folksam
  • IF

Samtliga tre svarar att deras försäkring gäller precis som vanligt för resmål där det inte finns någon avrådan från UD. För Portugal finns ingen avrådan (då skulle vi inte genomföra resan) vilket gör att samtliga som har en hemförsäkring ska vara skyddade för allt väsentligt genom denna.

Det är dock upp till varje resenär att själv kolla med sitt försäkringsbolag vad som gäller för just din försäkring.

 

Undantag för karantän

Samtliga tre försäkringsbolag har dock ett undantag för kostnader om man blir satt i karantän.

I sammanhanget vill vi poängtera att det är ytterst osannolikt att detta kommer att hända. Det är också ytterst osannolikt att Sverige tar ett snabbt beslut och stänger gränserna alternativt inför krav på karantän vid hemkomst. Detta har inte skett hittills och trots att exempelvis Frankrike nu har mycket stora utbrott av Corona råder inget krav på karantän när man kommer hem till Sverige efter en resa från Frankrike.

Om man skulle bli satt i karantän i Portugal för att man, efter att ha testats, bevisligen är sjuk i covid-19 så kommer Springtime stå för alla eventuella kostnader för kost och logi på plats i Portugal. Eventuell kostnad för ny hemresa täcks av den normala hemförsäkringen.

Det som inte täcks av vare sig Springtime eller hemförsäkring är evt förlorad arbetsinkomst.

Komplettera din försäkring

Portugals Turistbyrå har tagit fram en speciellt anpassad Covid-19. Denna täcker bland annat följande:

Denna försäkring kostar 37,2€ (ca 390 kr) per person och bokas och betalas via nedan länk. Där går också att utläsa mer om försäkringen. Informationen är på engelska och om man önskar hjälp med att boka försäkringen går det bra att ringa oss. Ett giltigt kreditkort behövs.

https://www.portugaltravelinsurance.com/

Du är skyddad mot det viktigaste via din hemförsäkring!

Sjukdom, olycksfall, stöld, dödsfall – allt fundamentalt är du skyddad mot i din hemförsäkring. Återigen, du måste kontrollera detta själv men de stora försäkringsbolagen täcker det viktigaste även om det råder en pandemi.

Det är oerhört viktigt för oss att alla får en positiv reseupplevelse för det är genom en sådan som vi kan visa på att det faktiskt går att resa igen.

Om något förändras som gör att vi inte kan åka (reseavrådan, karantänkrav etc) eller att restriktionerna i Portugal förändras på ett sätt som gör att vi inte kan genomföra resan på ett sätt där man får en positiv upplevelse så kommer vi att ställa in resan och alla inbetalda pengar återbetalas.

Inga inlägg hittades.

Arkiv

    Kategorier