Avbokning

Så snart hinder uppstår måste du meddela oss detta. Om du inte avbeställer din resa eller inte kommer i tid till avreseflygplatsen så avbokas hela resans alla delar automatiskt och ingen återbetalning sker. Avbokningskostnaderna är per person.

New York Marathon
>70 dagar                5000 SEK *
69-41 dagar            50%                           
40-0 dagar               100%

*Startavgift samt avbeställningsskydd & försäkringar återbetalas aldrig.

Expeditonskostnaden för avbokning, resor som är bokade före 1/9 2017.

Antal dagar innan avresa:  Inom EU         Utom EU
>60 dagar =                          750SEK           1500SEK
59-41 dagar =                       1500SEK         3000SEK
40-22 dagar =                          25%                50% 
21-15 dagar =                          50%                75%
14-8 dagar =                            75%               100%
7-1 dagar =                             100%              100%

Expeditonskostnaden för avbokning, resor som är bokade från 1/9 2017.

 Antal dagar           Inom EU                  Utom EU
>60 dagar               2000 SEK/NOK               4000 SEK/NOK   
59-30 dagar            50%                                 50%
29-14 dagar            75%                                 75%
13-0 dagar              100%                               100%


Expeditionskostnader vid avbokning av resor/events:

Inom Sverige        
>60 dagar                  50%
 59-0 dagar               100%                        
                       

Vid avbokning av resan återbetalas aldrig avgiften för loppet eller evenemanget. Det är inte möjligt att överlåta, flytta eller ha platsen/evenemanget innestående till ett senare tillfälle.

Sker ingen avbeställning och resenären ej infinner sig på för angiven plats och tid för avresa eller kan denne icke deltaga eller fullfölja resan pga. att man saknar inför resan nödvändiga dokument, giltigt pass, nödvändiga aviseringar etc., äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.