Avbeställningsskydd

För oss på Springtime är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Vi kan idag erbjuda avbeställningsförsäkring via Gouda.

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk (men kostnaden för avbeställningsförsäkringen i sig återbetalas ej). För- och efterköpsinformation tillsammans med fullständiga villkor hittar du längre ned på sidan.

Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande oförutsedda orsaker:

  • Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, en nära anhörig, medförsäkrad medresenär eller någon du har för avsikt att besöka.
  • Annan plötslig oförutsedd händelse som drabbar dig och som medför att du inte kan genomföra den planerade resan. Till exempel brand eller inbrott i din bostad, skilsmässa, uppsägning från en heltidsanställning.
  • Oförmåga att fullfölja resans syfte. Har resan ett direkt syfte kan du välja att teckna ett tillägg som ger dig möjlighet att avboka din resa om syftet inte går att
    genomföra som planerat. Till exempel om du skadar ett finger innan en klättringsresa, en konsert eller en fotbollsmatch blir plötsligt inställd/flyttad innan avresa.

Tänk på att avbeställningsförsäkringen gäller för händelser som uppkommer plötsligt och efter att försäkringen betalats.

Avbeställningsförsäkringen kostar 7% av resans pris och betalas i samband med depositionen på din resa.

Avbokningen ska alltid styrkas med ett intyg som exempelvis ett läkarintyg eller ett intyg från arbetsgivaren.

Läs mer om försäkringen i sin helhet

Se för- och efterköpsinformation här

Se fullständiga villkor här

Hur går det till när jag måste avboka?

Om du måste avboka kontaktar du Springtime. Vi avbokar enligt våra avbokningsvillkor och återbetalar enligt dessa. Du får ett avbokningsintyg från oss och med detta kontaktar du Gouda, där du söker ersättning för avbokningskostnaden. Kostnaden för avbeställningsförsäkringen i sig återbetalas aldrig.