Avbeställningsskydd

Springtime har alla avbeställningsskydd via Europeiska/ERV 

Följande regler gäller vid tecknandet av avbeställningsskydd på resor bokade efter 15/12 2016.

Träningsresor                            Försäkringen kostar
0-15000 kr/person                       495 kr
15001-20000kr/ person               649 kr
20001-25000/ person                  995 kr

Löparresor (som innehåller ett tävlingsmoment)
Kostar 6% av resans pris och taket är 100.000 kr per person eller 200.000 kr per hushåll.

Självrisk: 
0 kr gäller alla avbeställningsförsäkringar

Våra avbeställningsförsäkringar täcker vid oförutsedd händelse och hit räknas bland annat:

  • Om du eller nära anhörig blir sjuk
  • Om du plötsligt måste åka på en tjänsteresa du inte visste om när du bokade
  • Om något annat allvarligt inträffar som gör att du måste avboka

Vem kan köpa försäkringen?
Avbeställningsförsäkringen kan tecknas av person som är stadigvarande bosatt i Sverige och inskriven i Svensk försäkringskassa. Den eller de som försäkringen ska gälla för ska vara stadigvarande bosatt inom EU/EES. Försäkringen kan tecknas för allt som har en officiell prislista, exempelvis resor, konsertbiljetter eller campingavgifter.

Avbokningen ska alltid styrkas med ett intyg så som läkarintyg, intyg från arbetsgivaren etc.
Om du blir ”sjuk” och måste avboka kontaktar du Springtime. Springtime avbokar enligt sina regler och återbetalar enligt dessa. Du får avbokningsintyg från Springimte och med detta kontaktar du ERV och söker ersättning för resterande. ERV måste få intyget som styrker avbokningen.
Självaste avbeställningsförsäkringen återbetalas aldrig.