Anmälan – långpass i Göteborg 26 augusti

Långpasset kommer att hållas söndag 26 augusti, kl 09.30. Adress hittar ni i mail-inbjudan.