Föreläsning: Psykologisk trygghet-Människan som kraftverk – Lena Lehmann

Du har säkert hört att psykologisk trygghet är viktigt för oss människor. Men vad är psykologisk trygghet egentligen? Varifrån kommer begreppet? Finns det någon forskning på psykologisk trygghet? Vad säger den?  

Psykologisk trygghet kan bland annat kännetecknas av den energi som uppstår mellan människor som knyter an till varandra – det leder till att vi blir bra på att vara bra på att vara oss själva.

Psykologisk trygghet är ett fenomen som fått allt större uppmärksamhet. Som gruppfenomen introducerades det av Amy Edmondson (1999) och har sedan dess intresserat både forskare och praktiker.

I en stor studie på Google insåg analysavdelning att det som kännetecknar framgångsrika högpresterande team allra mest var just psykologisk trygghet.

Med psykologisk trygghet blir vi som kraftverk där energi bildas utan att förbrukas.

Välkommen till denna föreläsning där vi reder ut begreppet psykologisk trygghet och hur vi tar tillvara den kraft som fenomenet skapar.

Lena Lehmann
Arbetshälsokonsult och ergonom

 

Inga inlägg hittades.

Arkiv

    Kategorier