Avbokning

Så snart hinder uppstår måste du meddela oss detta. Om du inte avbeställer din resa eller inte kommer i tid till avreseflygplatsen så avbokas hela resans alla delar automatiskt och ingen återbetalning sker. Avbokningskostnaderna är per person.

Expeditonskostnaden för avbokning

Antal dagar innan avresa:  Inom EU         Utom EU
>60 dagar =                          750SEK           1500SEK
59-41 dagar =                       1500SEK         3000SEK
40-22 dagar =                          25%                50% 
21-15 dagar =                          50%                75%
14-8 dagar =                            75%               100%
7-1 dagar =                             100%              100%

New York Marathon
>70 dagar         1000 SEK*
69-41 dagar      5000 SEK
40-31 dagar      50%
30-15 dagar      75%
14-8 dagar       100%
7-1 dagar         100%

Springtime Events
100% i avbokningskostnad

*Startavgift samt avbeställningsskydd & försäkringar återbetalas aldrig.

Vid avbokning av resan återbetalas aldrig avgiften för loppet eller evenemanget. Det är inte möjligt att överlåta, flytta eller ha platsen/evenemanget innestående till ett senare tillfälle.

Sker ingen avbeställning och resenären ej infinner sig på för angiven plats och tid för avresa eller kan denne icke deltaga eller fullfölja resan pga. att man saknar inför resan nödvändiga dokument, giltigt pass, nödvändiga aviseringar etc., äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.